Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Списък на лицата, не подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1., във връзка с чл.6, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество