начало » Общинска собственост » Уведомления и заповеди по НУРУРОЖ

 31.01.2020 г.   Заповед № 206/30.01.2020 г. ЗА ОТПАДАНЕ НА КАРТОТЕКИ

                           Приложение № 1 СПИСЪК на отпадналите лица от картотека за настаняване под наем в общински жилища - 2019 г. на основание чл. 13, ал. 1 от наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

26.02.2020г. ЗАПОВЕД №347/25.02.2020 г.  ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В  КАРТОТЕКИ
26.02.2020г. Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ - 2020 г.
26.02.2020г. Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ - 2020 г. -Отпаднали.

Дата

 

Текст

02.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-7304/26.06.2020 г. Р.Г.И.
02.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-1154(3)/26.06.2020 г. В.Б.И.
02.07.2020   Заповед № 1185/26.06.2020 г. Н.П.Н.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6989/19.06.2020 г. М.К.Д.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6987/19.06.2020 г. Ц.А.Й.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6986/19.06.2020 г. Б.М.И.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6996/19.06.2020 г. Т.И.М.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6994/19.06.2020 г. Г.К.Г.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6988/19.06.2020 г. Е.С.П.
19.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6848/17.06.2020 г. П.Т.С.
26.02.2020   Заповед № 348/25.02.2020 г.  М.П.В.
17.02.2020   Уведомление  № 9400-9/12.02.2020 г. -  И. В. И.
17.02.2020   Уведомление  № 9400-11/12.02.2020 г. – В. Т. Г.
17.02.2020   Уведомление  № 9400-12/12.02.2020 г. – И. М. В.
17.02.2020   Уведомление  № 9400-10/12.02.2020 г. – М. Б. С.
17.02.2020   Уведомление  № 9400-0-2179/12.02.2020 г. – Л. Ц. К
02.12.2019   Заповед № 2012/15.11.2019 г. Й. Б. М.
02.12.2019   Заповед № 2011/15.11.2019 г. П. Н. И.
22.11.2019   Заповед № 1841/23.10.2019 г. С. А. М.
17.10.2019   Уведомление № 9400-0-9824/17.07.2019 г. Д. С. М.
17.10.2019   Уведомление № 9400-0-9826/17.07.2019 г. М. Д. Ц.
17.10.2019   Уведомление № 9400-0-9773/17.07.2019 г. П. Т. С.
17.10.2019   Уведомление № 9400-0-9796/17.07.2019 г. Ц. Т. З.
17.10.2019   Уведомление № 9400-0-9790/17.07.2019 г. С. А. М.
17.10.2019   Уведомление № 9400-0-9775/17.07.2019 г. П. И. А.
17.10.2019   Уведомление № 9400-46/15.07.2019 г. Ц. М. М.
16.10.2019   Заповед № 1330/14.08.2019 г. Милен Петров Христов
20.09.2019   Заповед № 1337/15.08.2019 г. Ваня Тодорова Георгиева
20.09.2019   Заповед № 1367/15.08.2019 г. Люба Цветанова Костадинова
20.09.2019   Заповед № 1331/14.08.2019 г. Таня Ангелинова Велкова
20.09.2019   Заповед № 1335/15.08.2019 г. Мария Бойкова Спасова
20.09.2019   Уведомление № 9400-0-11769/22.08.2019 г. Цветелина Светославова Дуранкева
05.09.2019   Уведомление № 9400-107/05.09.2019 г. Малина Цветанова Лимонова
26.08.2019   Уведомление № 9400-0-3445(3)/08.05.2019 г. Марияна Борисова Зулянска
26.08.2019   Уведомление № 9400-0-11553/20.08.2019 г. Йонко Боянов Милков
26.08.2019   Уведомление № 9400-0-9824/17.07.2019 г. Диана Събева Маркова
05.07.2019   Уведомление № 9400-0-7507/03.06.2019 г. Таня Ангелинова Велкова
13.05.2019   Уведомление № 9400-0-5240/11.04.2019 г. Любка Симеонова Симеонова
10.05.2019   Уведомление № 9400-0-5239/11.04.2019 г. Цветелина Милчева Макавеева
10.05.2019   Заповед № 631/11.04.2019 г. Йонко Боянов Милков