начало » Интегриран проект за водния цикъл на град Враца » Новини, съобщения ...

За един месец – от 14 май до 15 юни – ще бъде затворен за движение бул. „Демокрация” във Враца в участъка от площад „Св. Софроний Врачански” до кръстовището с ул. „Екзарх Йосиф”.

Воден цикъл на гр. Враца от 08. 02.2014 год. до 16.02.2014 год.

 

            Във връзка с изпълнението на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”, Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г. и Мерките за информация и публичност, на 04 ноември 2013г. от 11:30 часа в конферентна зала на ТПП – Враца, пл. „Хр. Ботев“, Дворец на културата – ет. 2. Община Враца организира втора междинна пресконференция на тема: Една година след началото на строителните дейности: ход на изпълнение на реалното строителство, предизвикателства, напредък.

            Конференцията има за цел да информира медиите и широката общественост за напредъка по проекта през едногодишния период от началото на строителните дейности, за възникващите трудности и преодоляването им. 

            В конференцията  ще вземат участие г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите, инж. Николай Иванов - кмет на община Враца,  г-жа Красимира Георгиева – заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки на община Враца, г-н Ангел Престойски – управител на асоциирания партньор  „В и К” ООД - гр. Враца и др.

 

ЗИП

*******************

Спирки

Карта на временните маршрути

  Община Враца организира междинна пресконференция за напредъка по проекта за водния цикъл на гр. Враца

  На 25. 03. 2013 год. стартират 8 нови участъка (водопровод) и ще бъде въведена временна организация на движението по някои улици.