начало » Интегриран проект за водния цикъл на град Враца » Невъзстановени участъци по водния цикъл

 

 

 

 

Невъзстановени участъци от пътното платно или прилежащи терени след изпълнение на водния цикъл към 17.06.2014 г.

За тях кметът на община Враца бе определил срок за възстановяване до 13.06.2014 г., след който на строителите ще бъдат наложени глоби.

 

Страхил войвода

Осогово

Черноризец Храбър

 бул.Демокрация

 ул.Спортна

 ул.Спортна

 

 

 

 ул.Спортна

 ул.Спортна

  ул.Спортна

 

 

 

  ул.Спортна

 ул.Спортна

 ул.Спортна

 

 

 

 ул.Спортна

 ул.Спортна

 

 

 

 

бул.2-ри юни

бул.2-ри юни

бул.2-ри юни

 ул.Спас Соколов

 ул.Скакля

 ул.Вардар

 

 

 

ул.Бистрица

ул.Бистрица 

ул.К.Бързаков 

ул.К.Бързаков

ул.К.Бързаков

ул.К.Бързаков

ул.К.Бързаков

ул.Вихрен 

 ул.Вихрен

 

 

ул.Вихрен 

 ул.Вежен

ул.Вежен 

ул.Максим Горки 

ул.Максим Горки 

ул.Вардар 

 

 

 

ул.Спас Соколов 

ул.Спас Соколов 

 ул.Скакля

 

ул.Скакля 

 ул.Райна Княгиня

ул.Райна Княгиня 

 

 

ул.Максим Горки 

ул.Максим Горки 

ул.Максим Горки 

ул.Вихрен 3

 ул.Вежен 3

 ул.Максим Горки 4

ул.Максим Горки 4

 ул.Спас Соколов 3

 ул.Спас Соколов 3

 

 

 ул.Скакля 3

ул.Спас Соколов 5

ул.Максим Горки 5

ул.Максим Горки 5

ул.Спас Соколов 4

ул.Скакля 4

 

 

ул.Райна Княгиня 4

 ул.Максим Горки 7

 ул.Максим Горки 7

ул.Максим Горки 7

 ул.Спас Соколов 6

 ул.Максим Горки 6

 

 

ул.Спас Соколов 10

ул.Спас Соколов 10

ул.Спас Соколов 9

ул.Спас Соколов 8

ул.Спас Соколов 7

ул.Спас Соколов 7

 

 

 

ул.Георги Апостолов 1

ул.Георги Апостолов 1

ул.Коста Бошноков 1

 

ул.Коста Бошноков 1

ул.Коста Бошноков 1

ул.Коста Бошноков 1

ул.Коста Бошноков 

ул.Коста Бошноков 1

ул.Коста Бошноков 1

ул.Вежен 1

ул.Вежен 1

ул.Вардар 1

 

ул.Бистрица 1

ул.Бистрица 1

ул.Бистрица 1

ул.К.Бързаков 1

ул.Вихрен 1

ул.Вихрен 1

 

 

ул.Вихрен 1

ул.Вихрен 1

ул.Вихрен 1

Васил Кънчов 

Васил Кънчов 

 Васил Кънчов

Васил Кънчов

ул.Райна Княгиня 1

 ул.Райна Княгиня 1

   

ул.Райна Княгиня 1

 ул.Максим Горки 1

ул.Максим Горки 1

   

 Панега

 Панега

Панега 

Панега

Панега

Панега

Панега

Радецки

Радецки

Цар Борис 1 

Цар Борис 1 

Цар Борис 1 

Стоян Заимов 

 Стоян Заимов

Цвета Кръстенякова 

 

Цвета Кръстенякова 

Цвета Кръстенякова 

Цвета Кръстенякова 

Цвета Кръстенякова

Цвета Кръстенякова

Цвета Кръстенякова

Цвета Кръстенякова

   

   
 

кв.Дъбника бл.13

 

кв.Дъбника бл.15

кв.Дъбника бл.6

 

кв.Дъбника бл.25

 
 

кв.Дъбника бл.36 Битум заливка

кв.Дъбника бл.45  

 

 кв.Дъбника бл.21

 кв.Дъбника бл.33

 кв.Дъбника бл.39

кв.Дъбника бл.135 бул.Съединение 

кв.Дъбника бл.139 ул.Тодор Рачински 

кв.Дъбника бл.135 ул.Ст.Даскалов 

ул К.Буюклийски 

 

Околчица 

 

кв.Сениче бл.54