Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински план » Общински план за развитие на Враца за 2014 – 2020 г.

Програма за реализация на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.” за 2020 г.

Годишен доклад за 2019 година за наблюдение изпълнението  на "Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020 г."

План за 2019 година  на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020". 

Годишен доклад за наблюдение изпълнението  на "Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020" за 2018 година. 

Програма за реализация за 2018 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението  на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020" за 2017 година.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението  на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020" за 2016 година.

План за 2016 година  на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020".

Годишен доклад за наблюдение изпълнението  на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020" за 2015 година.

План за 2015 година  на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020".

Годишен доклад за наблюдение изпълнението  на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020" за 2014 година.

Отчет на "Общински план за развитие на Враца 2014-2020" за 2014 година.

Решение за извършване на ОВОС.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г., приет с решение № 796/29.07.2014 г.

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2014-2020 г.

ОБСЪЖДАНЕ НА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006-2013 г.

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006-2013 г.

Съобщение във връзка с разработването на Общински план

Заповед №764/31.05.2013 г. във връзка със сформирането на работни групи за разработването на Общински план за развитие 2014-2020

График за разработването на Общински план за развитие на Враца 2014-2020

Протокол от Първа среща на работна група "Спорт"

Протокол от Втора среща на работна група "Спорт"

Протокол от първа среща на работна група "Образование и младежки дейности"

Протокол от втора среща на работна група "Образование и младежки дейности"

Протокол от трета среща на работна група "Образование и младежки дейности"

Протокол от първа среща на работна група "Инфраструктура"

Протокол от втора среща на работна група "Инфраструктура"

Протокол от първа среща на работна група "Социална сфера"

Протокол от първа среща на работна група "Екология"

Заседание работна група "Култура"

Протокол от Втора среща на работна група "Култура"

Заседание работна група "Икономическо развитие"