Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински план » Инвестиционна програма

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА
Списък с нови проектни идеи за 2019 г.
Annex П3 Образец на Обява за прием на фишове_Враца.
Annex П4 Образец на фиш за проектна идея.

Състав на Работна група.

1_во заседание_Annex П5 Образец на Протокол от заседание на РГ_Враца.

2_ро заседание_Annex П5 Образец на Протокол от заседание на РГ_Враца.

Списък с нови проектни идеи.

Annex П3 Образец на Обява за прием на фишове_Враца.
Annex П4 Образец на фиш за проектна идея.
Annex П5 Образец на Протокол от заседание на РГ_Враца.

1.Annex A1-1 Таблици към Формуляр на Инвестиционна програма, актуална към 26.07.2016 г.
2.Споразумение за реализация на Инвестиционна програма, актуална към 26.07.2016 г.
3.Карта на Основни и Резервни обекти, актуална към 26.07.2016 г.
4.Карта на Основни ЦГЧ и улици, актуална към 26.07.2016 г.
5.Карта на Допълнителни ЦГЧ и улици, актуална към 26.07.2016 г.
6.Карта на Жилища, актуална към 26.07.2016 г.