начало » Достъп до информация » Цени

 

Цени за предоставяне на услугата, съгласно заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. (в сила от 1 януари 2012 г.):

При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, както следва:
- дискета един брой - 0,50 лв. *
- CD един брой - 0,50 лв. *
- DVD един брой - 0,60 лв. *
- разпечатване една страница формат А4 - 0,12 лв. *
- ксерокопие на една страница формат А4 - 0,09 лв. *
- факс една страница формат А4 - 0,60 лв. *
- видеокасета един брой - 3,25 лв. *
- аудиокасета един брой- 1,15 лв. *
- писмена справка за една страница формат А4 - 1,59 лв. *

* Посочените цени са без ДДС.

Срок за изпълнение: 14 дни