начало » » Съобщения

Дата

Съобщение

 18.12.2015

 -  От януари 2016г. общинска администрация ще предприеме всички необходими действия за втори етап от Националната програма за многофамилни жилищни сгради до 36 самостоятелни обекта;

 

 - Сдруженията на собствениците се създават единствено и само за целите на получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата;

 

 - По програмата ще се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С”;

 

 - Неплатените сметки не са пречка за регистрация на Сдружение на собствениците и за участие в Програмата;

 

 - Сдружението на собствениците няма правомощие да се разпорежда с имуществото на собствениците на жилища в сградата, която ще кандидатства по Програмата.

 18.12.2015

Отчет по одобрените заявления за финансов интерес от Община Враца

 - Одобрени 12 ЗИФП, има и договори с ББР, чака се един да се върне от ББР;

 - Ж.к. „Дъбника” бл. 124 – има работни проекти, до 7 дни ще се издаде РС. Подготвя се поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на СМР. Обявяване на поръчката началото на януари 2016г. Стартирането на първия блок по Националната програма ще бъде в средата на април месец;

 - Сключване на договори за Проектиране и авторски надзор за : ж.к.”Младост” бл. 1, бул. Втори юни №70, ж.к.”Сениче” бл.54, ул. Братя Миладинови бл.10 – до 15.01.2016г;

 - Подготовка и обявяване на нова процедура за Архитектурно заснемане, конструктивно обследване и технически паспорти за: ул. Мито Орозов №45, ул. Васил Кънчов №2А;

 - Сключване на договори за Енергийно обследване за: ж.к.”Сениче” бл.74, ж.к.”Дъбника”бл.36, ж.к.”Дъбника”бл. 144, ул.Вежен №7, бл.Чавдар,  ул. Мито Орозов №45, ул. Васил Кънчов №2А- до 20.02.2016г.

 Ще бъдат предоставени на всички управители на сдружение по един екземпляр от техническото обследване, технически паспорт и енергийното обследване на одобрените блокове. Сдруженията ще бъдат писменно информирани за всеки етап от процеса по обновяване на жилищните сгради.

16.12.2015

ОБЩИНА ВРАЦА
КАНИ
УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
НА СРЕЩА-РАЗГОВОР
ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
НА 17.12.2015 Г. ОТ 17:30 Ч. В ЗАЛАТА НА
ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВО КВ.ДЪБНИКА.

Ще присъстват:
Калин Каменов – кмет на Община Враца
Мария Попова – зам.кмет на Община Враца
Технически екип за подпомагане на гражданите на Община Враца
Петьо Ангелов – представител на ЕБР

18.03.2015 Община Враца - публични заседания на комисиите по обществени поръчки с предмет:
1. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. по пет обособени позиции: ОП-1: ж.к. „Младост”, бл. 1; ОП-2: ж.к. „Дъбника” бл. 124; ОП-3: ж.к. „Сениче” бл. 54; ОП-4: бул. „Втори юни” № 70; ОП-5: ул. „Братя Миладинови” № 10.
2. Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца.
29.01.2015  Община Враца кани домоуправителите на среща за обновяването на жилищните сгради в сградата на пълномощничеството в ж.к. Дъбника
28.01.2015 Подготовка за кандидатстване по Националната Програма за енергийна eфективност на многофамилни сгради на територията на Община Враца
28.01.2015 Кметът кани домоуправителите на среща за обновяването на жилищните сгради