Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Здравеопазване » Проекти и програми
1. Проект „ Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца”
2. Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка в Република България 2012 – 2015 г.
3. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012 – 2015 г.
4. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България.
5. „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
6. „ Контрацепция и полово предавани болести”
7. „Сексуално и репродуктивно здраве”
8. „Ограничаване на остеопорозата”
9. „Психично здраве”