Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Звено "Инспекторат" » Сигнали

            Звено „Инспекторат” приема сигнали и предложения на граждани и юридически лица.

            Сигналите и предложенията се приемат в писмена форма в деловодството на Община Враца.Те трябва да съдържат трите имена, адрес за кореспонденция на подателя и телефон за връзка, независимо дали са подадени лично, или по пощата, както и трите имена и точен адрес на лицето против което се подава сигнала.

            Анонимни сигнали и предложения не се приемат!

 

 

            Сигнали и предложения се приемат чрез:

  • Център за административно обслужване на Община Враца;
  • Деловодството на Община Враца;
  • На e-mail: inspektoratvratza@gmail.com

 

  • На телефон : 092/624581/вът.295

-          Гл. инспектор – Борислав Димитров;

 

  • На телефон : 092/623117, 092/624581/вът.326

-          Ръководител звено „Инспекторат” – Галя Цветанова