начало » КОРОНАВИРУС (COVID-19) » Предприети противоепидемични мерки

ПРЕДПРИЕТИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

1.Във връзка с въведеното извънредно положение в страната са предприети следните мерки:
- Преустановяват се посещенията в ресторанти, дискотеки, барове, увеселителни и игрални зали, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и големи търговски центрове – тип МОЛ, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА – банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. НА РЕСТОРАНТИТЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ доставки на адрес, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕУПОМЕНАТИ по-горе, ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ФУНКЦИОНИРАТ по досегашния ред и при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
- ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ и всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и в другите обучителни институции.
- ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ГРАДИНИ.
- ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ провеждането на всякакъв вид МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ /кина, театри, концерти, музеи, библиотеки, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други/.
- ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ПЛАНОВИТЕ ДЕТСКИ И ЖЕНСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ.
- НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА НА: ВЕНДИНГ МАШИНИ, ПОЛЗВАНЕТО НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, КАКТО И НА ОТКРИТИТЕ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА.
- УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ОСИГУРЯВАТ ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ.
- НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА дейността на: Младежки дом, Младежки център, Център за работа с деца, Детска музикална школа и Детски школи по изкуствата.
- Нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно действащото законодателство.

2. КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ:

1.КПП – вход/изход на Враца /до бившия завод „Химко“/
2.КПП – Оряховско шосе
3.КПП – вход/изход на Враца /посока община Монтана/
4.КПП – Криводолско шосе
5.КПП – квартал „Кулата“

- Здравният министър издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове:
- През КПП-та се допуска преминаването на лица, при следните НЕОТЛОЖНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
- полагане на труд в населеното място;
здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
- завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
- необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
- необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост за себе си или за лица, за които пътуващият полага грижи, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.
- НЕОТЛОЖНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА се удостоверяват с:
- служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
- медицински документ;
- документ за самоличност;
- декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

3. ЗА ПРЕДПАЗНИТЕ МАСКИ:

- Препоръките на министерството са лицата да използват предпазни маски, с цел предотвратяване разпространението на коронавирус.
- Експертите припомнят, че при безсимптомно протичане на COVID-19 е повишен рискът на заразяване при посещение на обществени места, дори и при спазване на дистанцията.