начало » Търгове и конкурси

Архив
РЕШЕНИЕ № 3 на комисия по Решение № 192/01.08.2008 г. на Общински съвет Враца

от 23.10.2008

ОТНОСНО:       Класиране кандидати за управител на

                                      „БКС” ЕООД – гр. Враца

 

          Комисията, на свое заседание от 22.10.2008 г. и след проведени всички етапи на публичния подбор, класира участника за управител на „БКС” еоод – Враца Иван Петров Младенов с окончателен резултат 4,98.

         Предлага на Общински съвет Враца да се произнесе с решение за утвърждаване на класирането и избере управител на „БКС” еоод - Враца.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                     /Св. Кръстева/