начало » Търгове и конкурси

Архив
РЕШЕНИЕ № 4 На комисията по решение № 194 от 01.08.2008г. на Общински съвет – Враца

от 30.10.2008

ОТНОСНО: класиране кандидата за управител на „Паркинги и гаражи” ЕООД гр. Враца

 

 

         Комисията на свое заседание от 29.10.2008г. и след проведени всички етапи на публичния подбор, класира кандидата за управител на „Паркинги и гаражи ” ЕООД гр. Враца Искра Гешева с окончателен резултат 4.73.

Предлага на Общински съвет Враца да се произнесе с решение за утвърждаване на класирането и избере управител на „Паркинги и гаражи” ЕООД гр. Враца.

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

                                                                                     /Светла Кръстева/