начало » Търгове и конкурси

Архив
РЕШЕНИЕ № 5 На комисията по решение № 193 от 01.08.2008г.на Общински съвет – Враца

от 18.12.2008

ОТНОСНО: класиране на кандидати за члена на съвет на директорите и управител  на РТВ „Вестител” ЕАД гр. Враца

 

 

         Комисията на свое заседание от 17.12.2008г. и след проведени всички етапи на публичния подбор, класира участника Румяна Борисова Христова, за члена на управителния съвет и управител на РТВ „Вестител ” ЕАД гр. Враца с окончателен резултат 5.29.

Предлага на Общински съвет Враца да се произнесе с решение за утвърждаване на класирането и избере управител на РТВ „Вестител” ЕАД гр. Враца.

 

 

                 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОМИСИЯТА:

                                                                                     /Светла Кръстева/