Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

04.06.2020
25.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, ...

03.06.2020
24.06.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони
ЗАПОВЕД № 1012/02.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони ЗАПОВЕД № 1218/01.07.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на общински ...

29.05.2020
19.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца ...

22.05.2020
16.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, кв. 209, ж.к. „Околчица“, град Враца, с площ от 126 кв.м., предвиден за обособяване на 7 /седем/ броя паркоместа
Заповед № 917/22.05.2020 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, ...

22.05.2020
17.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд
Заповед № 920/22.05.2020 г. на Кмета на Община Враца за откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен ...

15.05.2020
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост
Заповед № 885/15.05.2020 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в № 20002, отдел 264 подотдели ...

15.05.2020
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост
Заповед № 884/15.05.2020 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 ...

08.05.2020
28.05.2020 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелили търга от 28.05.2020 г. и определени за купувачи на общински недвижими имоти: Заповед №1004/02.06.2020 г.    Заповед №1005/02.06.2020 г.    Заповед №1006/02.06.2020 г.    Заповед ...

05.05.2020
27.05.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
  Заповеди за спечелилите търга участници №          936          937        938    З А П О В Е Д № 837/05.05.2020 ...

27.02.2020
19.03.2020 г. от 17.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №          526          527         528         529         530          531      Заповед ...


1 2 3 4 5