начало » Търгове и конкурси

Архив

24.02.2020
17.03.2020 г. от 17.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони
  Заповеди за спечелилите търга участници №     491      492      493      494      495       496        497        498   ...

04.12.2019
19.12.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници № 2185,     2186,     2187,      ...

09.10.2019
24.10. 2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1862,       1863,       1864,       1865     ...

08.10.2019
24.10. 2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1866,     1867    1868     1869 ...

07.10.2019
23.10.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1897,       1898,       1899,       1900,       1901,       1902,       1903,       1904,       1905,       1906,       1907 ...

21.08.2019
11.09.2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1489 З А П О В ...

19.07.2019
08.08.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост, предоставени за управление на ОП "БКС" - град Враца
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1311,    1312,    1313,    1314,    1315,    1316,    1317,    1318 ...

15.07.2019
07.08.2019 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1308,    1309  На ...

15.07.2019
06.08.2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
Заповед за спечелилият търга участник №: 1297   На основание ...

15.07.2019
01.08.2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1283,    1284  На ...


1 2 3 4 5