начало » Търгове и конкурси

Архив

12.06.2012
ЗАПОВЕД № 713/11.06.2012 г. относно Отмяна Заповед № 657 от 28.05.2012 г. на Кмета на Община Враца, за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 15.06.2012 г
З А П О В Е Д   № 713/11.06.2012 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 687/30.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №29 на пазарна площадка "МЕТАЛУРТ"
З А П О В Е Д   №687/30.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 691/30.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №28 на пазарна площадка "МЕТАЛУРТ"
З А П О В Е Д   №.691/30.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 690/30.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №27 на пазарна площадка "МЕТАЛУРТ"
З А П О В Е Д   №690/30.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 689/30.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №16 на пазарна площадка "МЕТАЛУРТ"
З А П О В Е Д   № 689/30.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост,чл.53,ал.4, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 688/30.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №18 на пазарна площадка "МЕТАЛУРТ"
З А П О В Е Д   №.688/30.05. 2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.53,ал.4 чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 679/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №8,9 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   №679/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 677/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №4,13 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   №677/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 676/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №6 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   № 676/2929.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 675/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №5 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   №675/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60