начало » Търгове и конкурси

Архив

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 672/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №15 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   №672/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 669/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №22, 23 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   № 669/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 666/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №19 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   №666/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 627/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №5 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"
З А П О В Е Д   №627/22.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 625/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №1 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"
З А П О В Е Д   №625/22.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 624/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №3 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"
З А П О В Е Д   № 624/22.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 622/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №15 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д   № 622/22.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 620/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №12 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д   № 620/22.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 670/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №20 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   №670/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 629/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №9 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"
З А П О В Е Д   №.629/22.052012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60