начало » Търгове и конкурси

Архив

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 673/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №13.14 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д   №.673/29.05.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 621/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №14 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д № 621/22.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 668/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №21 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д №668/29.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 630/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №10 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"
З А П О В Е Д №.630/22.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 692/30.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №17 на пазарна площадка "МЕТАЛУРГ"
З А П О В Е Д №.692/30.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 678/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №1,2 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д №.678/29.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 628/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №8 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"
З А П О В Е Д №.628/22.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 623/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №18 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д №.623/22.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 667/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №24 на пазарна площадка "Дъбника"
З А П О В Е Д № 667/29.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

05.06.2012
ЗАПОВЕД № 619/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №10 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д № 619/22.05.2012 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60