начало » Търгове и конкурси

Архив

18.01.2013
ЗАПОВЕД № 115/18.01.2013 г. за спечелил търга проведен на 15.01.2013 г. за КУПУВАЧ на недвижим имот, находящ се в с.Лиляче
З  А  П  О  В Е  Д №  115       от  18.01. 2013 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

07.01.2013
Публичен търг с тайно наддаване на 23.01.2013 г. за отдаване под наем имот
В изпълнение на Заповед №12/ 03.01.2013 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот, както следва:     ...

28.12.2012
ЗАПОВЕД № 1781/27.12.2012 г. за спечелил търга проведен на 21.12.2012 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 4 с площ от 11 кв.м.находящ се на пазарна площадка "ДЪБНИКА " ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 1781/27.12.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

28.12.2012
ЗАПОВЕД № 1780/27.12.2012 г. за спечелил търга проведен на 21.12.2012 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 5 с площ от 10 кв.м.находящ се на пазарна площадка "ДЪБНИКА " ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 1780/27.12.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

28.12.2012
ЗАПОВЕД № 1779/27.12.2012 г. за спечелил търга проведен на 21.12.2012 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 2.3 с площ от 21 кв.м.находящ се на пазарна площадка "ДЪБНИКА " ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 1779/27.12.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

28.12.2012
ЗАПОВЕД № 1778/27.12.2012 г. за спечелил търга проведен на 21.12.2012 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 20 с площ от 26 кв.м.находящ се на пазарна площадка "ЛЕОНОВА" ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 1778/27.12.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

21.12.2012
Публичен ТЪРГ на 17.01.2013 г. от 15.00 часа с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

13.12.2012
ЗАПОВЕД № 1714/13.12.2012 г. за спечелил търга с тайно наддаване проведен на 11.12.2012 г. за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д №  1714       от  13.12. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

06.12.2012
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, П А В И Л И О Н И
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ...

22.11.2012
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване на 11.12.2012 г. за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60