начало » Търгове и конкурси

Архив

11.03.2019
27.03.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 548         549         550 ...

27.02.2019
14.03.2019 г. от 14.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 425,         426,         427,       428,        429,      ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19006, отдел 391 подотдел „ю“, землище на село Горно Пещене – горска територия – общинска собственост
Заповед № 290/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19006, отдел 391 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19005, отдел 228 подотдел „ч“, землище на село Горно Пещене – горска територия – общинска собственост
Заповед № 289/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19005, отдел 228 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19004, отдел 385 подотдели „а“ и „б“, землище на село Чирен – горска територия – общинска собственост
Заповед № 288/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19004, отдел 385 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19003, отдел 384 подотдел „м“, землище на село Чирен – горска територия – общинска собственост
Заповед № 287/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19003, отдел 384 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19002, отдел 103 подотдел „ж“, землище на село Згориград – горска територия – общинска собственост
Заповед № 286/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19002, отдел 103 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19001, отдел 103 подотдел „а“, землище на село Згориград – горска територия – общинска собственост
Заповед № 285/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19001, отдел 103 ...

21.02.2019
12.03.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 415,         417,         423,         424     ...

18.02.2019
06.03.2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 358,   359,    360,    361,   362,   363  ...


1 2 3 4 5