начало » Търгове и конкурси

Архив

09.11.2012
ЗАПОВЕД № 1525/08.11.2012 г. за спечелил търга с тайно наддаване проведен на 06.11.2012 г. за отдаване под наем на имот, общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1525/08.11.2012 год.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

05.11.2012
ЗАПОВЕД № 1495/05.11.2012 г. за спечелил търга с тайно наддаване проведен на 31.10.2012 г. за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д № 1495       от  05.11. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

05.11.2012
ЗАПОВЕД № 1496/05.11.2012 г. за спечелил търга с тайно наддаване проведен на 31.10.2012 г. за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д № 1496       от  05.11. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

05.11.2012
ЗАПОВЕД № 1497/05.11.2012 г. за спечелил търга с тайно наддаване проведен на 31.10.2012 г. за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д № 1497       от  05.11. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

05.11.2012
ЗАПОВЕД № 1498/05.11.2012 г. за спечелил търга с тайно наддаване проведен на 31.10.2012 г. за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д № 1498       от  05.11. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

05.11.2012
ЗАПОВЕД № 1499/05.11.2012 г. за спечелил търга с тайно наддаване проведен на 31.10.2012 г. за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З  А  П  О  В Е  Д № 1499       от  05.11. 2012 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

30.10.2012
ЗАПОВЕД № 1441/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 2 по обявата
З А П О В Е Д №1441 от 25.10.2012г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

30.10.2012
ЗАПОВЕД № 1456/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 130 по обявата
З А П О В Е Д №1456 от 25.10.2012г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

30.10.2012
ЗАПОВЕД № 1466/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 3 по обявата
З А П О В Е Д № 1466 от 25.10.2012г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

30.10.2012
ЗАПОВЕД № 1465/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 126 по обявата
З А П О В Е Д № 1465 от 25.10.2012г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60