начало » Търгове и конкурси

Архив

28.05.2011
ЗАПОВЕД № 553 /27.05.2011 г.относно проведен Публичен търг на 12.05.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д № 553 от 27.05.2011г.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.05.2011
ЗАПОВЕД № 552 /27.05.2011 г.относно проведен Публичен търг на 12.05.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д № 552 от 27.05.2011г.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.05.2011
ЗАПОВЕД № 551 /27.05.2011 г.относно проведен Публичен търг на 12.05.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д № 551 от 27.05.2011г.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.05.2011
ЗАПОВЕД № 550 /27.05.2011 г.относно проведен Публичен търг на 12.05.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д № 550 от 27.05.2011г.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.05.2011
ЗАПОВЕД № 549 /27.05.2011 г.относно проведен Публичен търг на 12.05.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
З А П О В Е Д № 549 от 27.05.2011г.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

27.05.2011
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца на 21.06.2011 г. от 15.00 часа
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление ...

20.05.2011
Съобщение за отваряне на пликове с надпис „Предложение и „Обвързващо предложение” на участниците в открита процедура за предоставяне на концесия на язовир „Джуджански поток” и язовир „Влашки дол”
На основание чл.55а, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и във връзка с Проведено Заседание на Комисия, назначена със Заповед №345/31.03.2011 г. на Кмета на Община Враца съобщаваме, ...

19.05.2011
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–Враца, Програма за управление ...

11.05.2011
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15,  чл.19 и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, ...

11.05.2011
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.19, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60