начало » Търгове и конкурси

Архив

01.03.2011
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 години на автобус марка „МАН”, модел „2101”, тип „S 2000”, с рама № NMAA130719T002089 и рег.№34 FNM 62
На основание чл. 32 и чл..51 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца, Решение №832, Протокол №64/07.12.2010 г. на ОбС Враца, Заповед № ...

28.02.2011
ЗАПОВЕД № 191/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 191 от 23.02.2011г.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.02.2011
ЗАПОВЕД № 190/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 190 от 23.02.2011г.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.02.2011
Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Враца, разпределени в шест пакета
ОБЩИНА ВРАЦА, ул. „Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/62 45 81, ФАКС: 092/62 30 61, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл. 17, ал. 4 и чл. 20 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията ...

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 199/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 199 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.53,ал.4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 198/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 198 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.53,ал.4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 197/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 197 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.53,ал.4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 196/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 196 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.53,ал.4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 195/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 195 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.53,ал.4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 194/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 194 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.53,ал.4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60