начало » Търгове и конкурси

Архив

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 193/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 193 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.53,ал4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

24.02.2011
ЗАПОВЕД № 192/23.02.2011 г.относно проведен на 15.02.2011г. ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 192 от 23.02.2011г.               На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.53,ал.4, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 175/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене
З А П О В Е Д №175 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 174/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене
З А П О В Е Д №174 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 173/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене
З А П О В Е Д №173 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 172/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене
З А П О В Е Д №172 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 171/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене
З А П О В Е Д №171 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 170/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене,
З А П О В Е Д №170 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 169/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене,
З А П О В Е Д №169 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

18.02.2011
ЗАПОВЕД № 168/17.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Голямо Пещене,
З А П О В Е Д №168 от 17.02.2011г.             На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60