начало » Търгове и конкурси

Архив

14.02.2011
ЗАПОВЕД № 154/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 154       от  14.02.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

14.02.2011
ЗАПОВЕД № 153/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 153       от  14.02.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

14.02.2011
ЗАПОВЕД № 152/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 152       от  14.02.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

14.02.2011
ЗАПОВЕД № 151/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 151       от  14.02.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

14.02.2011
ЗАПОВЕД № 150/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 150       от  14.02.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

14.02.2011
ЗАПОВЕД № 149/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 149       от  14.02.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

14.02.2011
ЗАПОВЕД № 148/14.02.2011 г.относно проведен на 10.02.2011г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
З А П О В Е Д   № 148       от  14.02.2011 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

14.02.2011
Публичен търг на 02.03.2011 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
              В изпълнение на Заповед №. 136/09.02.2011 год. на Кмета на Община Враца О Б Я В Я В А  М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:   ...

07.02.2011
ЗАПОВЕД № 117 от 03.02.2011 г. относно проведен на 12.01.2011 г. търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 117 от 03.02.2011г.             На основание чл.37п от ЗСПЗЗ, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

07.02.2011
ЗАПОВЕД № 116 от 03.02.2011 г. относно проведен на 12.01.2011 г. търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имоти, частна общинска собственост
З А П О В Е Д № 116 от 03.02.2011г.             На основание чл.37п от ЗСПЗЗ, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60