начало » Търгове и конкурси

Архив

30.07.2010
ЗАПОВЕД № 961/30.07.2010 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №876/08.07.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 961       от  30.07.2010 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

22.07.2010
ЗАПОВЕД № 942 от 22.07.2010 г. относно проведен на 15.07.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №811/28.06.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 942 от 22.07.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

22.07.2010
ЗАПОВЕД № 940 от 22.07.2010 г. относно проведен на 15.07.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №811/28.06.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 940 от 22.07.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

22.07.2010
ЗАПОВЕД № 941 от 22.07.2010 г. относно проведен на 15.07.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №811/28.06.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 941 от 22.07.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

22.07.2010
ЗАПОВЕД № 939 от 22.07.2010 г. относно проведен на 15.07.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №811/28.06.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 939 от 22.07.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

08.07.2010
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
  Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост ...

28.06.2010
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
  На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 15 и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, ...

25.06.2010
ПРОЦЕДУРА НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на самостоятелен обект „Каменоделска работилница”
„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД – ВРАЦА                На основание Решение № 654/04.05.2010 г. на Общински съвет – Враца и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост ...

24.06.2010
ЗАПОВЕД № 798 от 23.06.2010 г. относно проведен на 15.06.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №671/28.05.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д  № 798/23.06.2010 год.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

24.06.2010
ЗАПОВЕД № 799 от 23.06.2010 г. относно проведен на 15.06.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №671/28.05.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д  № 799/23.06.2010 год.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60