начало » Търгове и конкурси

Архив

16.06.2010
ЗАПОВЕД № 732 от 14.06.2010 г. относно проведен на 27.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №573/13.05.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д  №732/14.06.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от ...

16.06.2010
ЗАПОВЕД № 733 от 14.06.2010 г. относно проведен на 27.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №573/13.05.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д  № 733/14.06.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от ...

04.06.2010
Общински съвет Враца обявява публично оповестен конкурс за продажбата на Поземлен имот ид. 12259.727.15 находящ се в м. „Гладно поле” гр.Враца
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – В Р А Ц А    ОБЯВА              На основание Решения № 652/04.05.2010г. на Общински съвет - Враца  публикувано в ДВ бр.42/04.06.2010г., публично оповестен конкурс  за продажбата на ...

04.06.2010
Общински съвет Враца обявява публично оповестен конкурс за продажбата на Поземлен имот с ид. 12259.727.14 находящ се в м. „Гладно поле” гр.Враца
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – В Р А Ц А   ОБЯВА             На основание Решения № 651/04.05.2010г. на Общински съвет -  Враца публикувано в ДВ бр.42/04.06.2010г., публично оповестен конкурс  за продажбата на поземлен ...

28.05.2010
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 624 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №624/18.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 623 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №623/18.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 622 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №622/18.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 621 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №621/185.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 620 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д № 620/18.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60