начало » Търгове и конкурси

Архив

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 619 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №619/18.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 618 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №618/18.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 617 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д №617/18.05.2010 год.  На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 616 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   №616/18.05.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

20.05.2010
ЗАПОВЕД № 615 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   №615/18.05.2010 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета ...

14.05.2010
Община Враца продължава срока за подаване на предложения за участие в конкурса за отдаване под наем за срок до 5 години на незастроени терени
   На основание чл. 74 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 573/13.05.2010 г. на Кмета на Община Враца                                                   О ...

30.04.2010
Община Враца обявява публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост-Заповед №520/29.04.2010 г. на Кмета на Община Враца
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление ...

29.04.2010
ЗАПОВЕД № 515 от 29.04.2010 г във връзка с проведен на 23.04.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 6/
З А П О В Е Д №515 от 29.04.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

29.04.2010
ЗАПОВЕД № 514 от 29.04.2010 г във връзка с проведен на 23.04.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 3/
З А П О В Е Д № 514 от 29.04.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

29.04.2010
ЗАПОВЕД № 511 от 29.04.2010 г във връзка с проведен на 23.04.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 2/
З А П О В Е Д № 511 от 29.04.2010г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60