начало » Търгове и конкурси

Архив

17.12.2009
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – В Р А Ц А             На основание Решение № 486/13.10.2009г на Общински съвет Враца публикувано в ДВ бр.98/11.12.2009г.,  ще се проведе публичен търг с явно наддаване по Наредбата за ...

07.12.2009
ЗАПОВЕД № 1417 от 07.12.2009г във връзка с проведен на 01.12.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 15/
З А П О В Е Д № 1417 от 07.12.2009г. На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

07.12.2009
ЗАПОВЕД № 1416 от 07.12.2009г във връзка с проведен на 01.12.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 10/
З А П О В Е Д № 1416 от 07.12.2009г. На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

07.12.2009
ЗАПОВЕД № 1415 от 07.12.2009г във връзка с проведен на 01.12.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 7/
З А П О В Е Д № 1415 от 07.12.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

07.12.2009
ЗАПОВЕД № 1414 от 07.12.2009г във връзка с проведен на 01.12.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 6/
З А П О В Е Д № 1414 от 07.12.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

07.12.2009
ЗАПОВЕД № 1413 от 07.12.2009г във връзка с проведен на 01.12.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 3/
З А П О В Е Д № 1413 от 07.12.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

17.11.2009
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

05.10.2009
ЗАПОВЕД № 1173/05.10.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1077/09.09.2009 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 1173       от  05.10.2009 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

05.10.2009
ЗАПОВЕД № 1172/05.10.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1077/09.09.2009 г. на Кмета на Община Враца
З А П О В Е Д   № 1172       от  05.10.2009 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

09.09.2009
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А             На основание Решение № 444/14.07.2009г на Общински съвет Враца публикувано в “ДВ”бр.72/08.09.2009г.,  ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60