начало » Търгове и конкурси

Архив

24.03.2009
ЗАПОВЕД № 383 от 24.03.2009г. във връзка с проведен на 19.03.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 383 от 24.03.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

24.03.2009
ЗАПОВЕД № 382 от 24.03.2009г. във връзка с проведен на 19.03.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 382 от 24.03.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

24.03.2009
ЗАПОВЕД № 381 от 24.03.2009г. във връзка с проведен на 19.03.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 381 от 24.03.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

24.03.2009
ЗАПОВЕД № 380 от 24.03.2009г. във връзка с проведен на 19.03.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 380 от 24.03.2009г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

17.03.2009
ЗАПОВЕД № 361 от 17.03.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти
З А П О В Е Д   № 361       от  17.03.2009 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС (Обн. ДВ, бр. 44 от 1996 г.), чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, ...

17.03.2009
ЗАПОВЕД № 360 от 17.03.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти
З А П О В Е Д   № 360       от  17.03.2009 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС (Обн. ДВ, бр. 44 от 1996 г.), чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, ...

17.03.2009
ЗАПОВЕД № 359 от 17.03.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти
З А П О В Е Д   № 359       от  17.03.2009 г.           На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС (Обн. ДВ, бр. 44 от 1996 г.), чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, ...

05.03.2009
ЗАПОВЕД №321 - Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

23.02.2009
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост - Заповед № 265/23.02.2009 г.
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца с Решение №292/2008 ...

19.02.2009
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А р е ш и :             На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60