начало » Търгове и конкурси

Архив

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1460
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1459
На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол ...

19.09.2008
З А П О В Е Д № 1458
        На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с ...

15.09.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)
На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1439/12.09.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6   ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1.  За длъжността  “Главен  експерт международна дейност ...

10.09.2008
З А П О В Е Д № 1420
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

10.09.2008
З А П О В Е Д № 1419
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

10.09.2008
З А П О В Е Д № 1418
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

10.09.2008
З А П О В Е Д № 1417
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

09.09.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)
На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1397/09.09.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността “Главен вътрешен одитор”, звено “Вътрешен ...

09.09.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)
Прекратен със Заповед № 1510/26.09.2008 г. На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1398/09.09.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6 ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60