начало » Търгове и конкурси

Архив

30.07.2008
З А П О В Е Д № 1244
   На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца, във връзка с Протокол от ...

07.07.2008
Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 36, ал.1 и ал.2, чл.77, чл.79, чл.81, чл.82 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета ...

28.05.2008
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ОБЩИНА ВРАЦА Ви кани да представите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за: „Разработване, въвеждане и прилагане на Система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на международен ...

16.05.2008
З А П О В Е Д № 684
    На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37, чл.106 и чл.108 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с ...

16.05.2008
З А П О В Е Д № 683
    На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37, чл.106 и чл.108 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с ...

15.05.2008
ТЪРГ с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В землището на с.Голямо Пещене, Община Враца
Община Враца, на основание чл. 14 ал.1 от Закона за общинска собственост; чл.64, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-враца, във връзка ...

21.04.2008
КОНКУРС за длъжността Директор на Дневен център за деца с увреждания “Зорница” – гр. Враца
Община Враца, ул.”Стефанаки Савов” №6, тел. 092 624581, факс 092 627085, obshtinavr@b-trust.org На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда,    О Б Я В Я В А КОНКУРС за длъжността Директор ...

17.04.2008
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от НПКДС и Заповед № 490/16.04.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 479
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 478
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60