начало » Търгове и конкурси

Архив

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 477
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 476
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 475
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 474
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 473
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 472
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

16.04.2008
ЗАПОВЕД № 471
На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Враца, във връзка с  Протокол от ...

10.04.2008
КОНКУРС за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
ОБЩИНА ВРАЦА   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост; чл. 36, чл.98, чл.100, чл.101 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Решение ...

20.03.2008
КОНКУРС за длъжността Директор на Дом за стари хора “Зора” – гр. Враца.
      О Б Я В Я В А   конкурс за длъжността Директор на Дом за стари хора “Зора” – гр. Враца. при следните условия:            І. Изисквания към кандидатите:            1. Да са български граждани;          ...

17.03.2008
КОНКУРС за длъжността Директор на звено “Диетично хранене” – гр. Враца.
Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 О Б Я В Я В А КОНКУРС за длъжността Директор на звено “Диетично хранене”       – гр. Враца. при следните условия:    І. Изисквания към ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60