начало » Търгове и конкурси

Архив

29.10.2012
ЗАПОВЕД № 1431/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 68 по обявата
З А П О В Е Д №1431 от 25.10.2012г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

29.10.2012
ЗАПОВЕД № 1430/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 65 по обявата
З А П О В Е Д №1430 от 25.10.2012г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

29.10.2012
ЗАПОВЕД № 1429/25.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 17.10.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ За обект пореден № 63 по обявата
З А П О В Е Д № 1429 от 25.10.2012г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

19.10.2012
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот
В изпълнение на Заповед № 1402/ 12.10.2012 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот, както следва:     ...

18.10.2012
Община Враца съобщава, че на електронната страница на „Държавен вестник” е публикувано Обявление №1/15.10.2012г. за концесия за язовир „Сухия скът"
СЪОБЩЕНИЕ   Община Враца съобщава, че на електронната страница на „Държавен вестник”  е публикувано Обявление №1/15.10.2012г.  за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните ...

18.10.2012
ЗАПОВЕД № 1389/17.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 09.10.2012 г. за отдаване под наем на общински имот –павилион № 14 на пазарна площадка "Дъбника-базар "
З А П О В Е Д   № 1389/17.10.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост,чл.53,ал.4, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

18.10.2012
ЗАПОВЕД № 1388/17.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 09.10.2012 г. за отдаване под наем на общински имот –павилион № 3 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д   № 1388/17.10.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост,чл.53,ал.4, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

18.10.2012
ЗАПОВЕД № 1387/17.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 09.10.2012 г. за отдаване под наем на общински имот –павилион № 19 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д   № 1387/17.10.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост,чл.53,ал.4, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

18.10.2012
ЗАПОВЕД № 1386/17.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 09.10.2012 г. за отдаване под наем на общински имот –павилион № 21 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"
З А П О В Е Д   № 1386/17.10.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост,чл.53,ал.4, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

18.10.2012
ЗАПОВЕД № 1385/17.10.2012 г. за спечелил търга проведен на 09.10.2012 г. за отдаване под наем на общински имот –павилион № 2 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"
З А П О В Е Д   № 1385/17.10.2012 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост,чл.53,ал.4, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60