Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.04.2008
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

Във връзка с присъждане на:

НАГРАДАТА НА ВРАЦА ЗА 2008 ГОДИНА

 

и удостояване със званието

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВРАЦА” ЗА 2008 ГОДИНА

 

Ви уведомявам, че предложенията ще се приемат в срок до 15 май 2008 година /четвъртък/ - 17,00 часа в Центъра за услуги и информация на Община Враца.

 

Съгласно Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца, приет от Общински съвет – Враца с Решение № 460 / 30. 01. 2007 г.:

Чл. 38. Ал.1 “Наградата на Враца” е ежегодна награда на Община Враца, с която се удостояват творци, дейци, общественици, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката, икономиката, здравеопазването, спорта, медиите, социалната сфера и обществения живот за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Враца за една година.

Ал.2. С “Наградата на Враца” могат да бъдат удостоявани български и чуждестранни граждани със заслуги в съответните области.

Ал.3. “Наградата на Враца” е индивидуална и колективна.

 

Чл. 24. Ал.1. С наградата “Почетен гражданин на град Враца” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града.

Ал. 4. Удостояването с наградата по ал.1 може да се извършва и посмъртно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВРАЦА: НИКОЛАЙ КОЦЕВ

#
# # # #