начало » Новини
02.09.2010
Съгласно Указ № 254 от 23. 08. 2010 год. на Президента на Република България е насрочен частичен избор за кмет на кметство Вировско, община Враца на 16. 10. 2010 год.

В тази връзка, кмета на община Враца днес подписа хронограма за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Вировско.
На 08.09.2010 г. от 17.00 часа ще се проведат консултации с парламентарно представените политически сили за определяне броя, състава и представителството в секционната избирателна комисия. По предложение на кмета Общинската избирателна комисия назначава Секционната избирателна комисия най – късно на 20.09.2010г.
Срокът за регистрация в Общинската избирателна комисия на политическите партии и коалиции на партии, които ще участват в частичния избор е 15.09.2010 год., а на кандидатите – 20.09.2010 год. Предизборната кампания започва на 20.09.2010 г.
Избирател, чийто постоянен адрес не е в населеното място, но притежава регистрация по настоящ адрес, може до 01.10.2010 год. да поиска да бъде вписан в избирателния списък. 08.10.2010 г. е крайният срок, до който Общинска избирателна комисия трябва да оповести мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да гласуват. Това става след предложение на кмета на община Враца.

Евгения Петкова