начало » Новини
03.09.2010
Открита е първата процедура за обществената поръчка за Интегриран проект за воден цикъл на град Враца

На 03.09.2010 год. бе открита първата процедура за обществената поръчка „Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца", финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния Фонд в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 58111-С065-256/15.01.2010 г.

Евгения Петкова