Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.09.2010
Вчера, 14. 09. 2010 г., кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов прие Негово Превъзходителство г-н Томас Фелер, извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в България

Вчера, 14. 09. 2010 г., кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов прие Негово Превъзходителство г-н Томас Фелер, извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в България

който бе във Враца по покана на ТПП – Враца. На срещата присъстваха още г-н Бони Бонев – председател на УС на Българо – швейцарската търговска камара, г-н Цветан Симеонов – председател на Българската търговско – промишлена палата, г-н Евгени Евгениев – председател на УС на Търговско-промишлена палата – Враца и г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на Палатата.

Д-р Шахов запозна гостите с икономическия профил на община Враца, като акцентира върху развитата текстилна, шивашка и хранително-вкусова промишленост, както и изградената мрежа от модерни търговски обекти. „Местната власт оказва активно съдействие и подпомага развитието на малкия и среден бизнес и работи активно за привличане на средства, както от Европейския съюз, така и от национални фондове и програми”, сподели кметът. Той представи инвестиционните проекти, по които работи общината, като открои „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца" на стойност 136 млн. лева - първият голям инфраструктурен проект на България в областта на околната среда, с чието реализиране ще бъдат решени проблемите на града, свързани с доставката на качествена питейна вода за населението и модернизирането на пречиствателната станция за отпадни води. Кметът посочи, че всеки момент трябва да излезе решение на оценителната комисия по представеното от Община Враца проектно предложение по Оперативна програма”Регионално развитие”: „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони.” В основата му е превръщането на града и околностите му в привлекателна туристическа дестинация, като основа на конкурентно способен туристически продукт.

Д-р Костадин Шахов увери Негово превъзходителство, че външните и местни инвеститори могат да разчитат на пълна подкрепа от страна на общинското ръководство, а също така и на институциите в града, функциониращи в услуга на бизнеса. Като пример той посочи намаляването на местните данъци и такси в частта „битови отпадъци” – една добра предпоставка за инвеститорски интерес. Кметът на Община Враца изказа задоволство от подписаното на 7 септември 2010 год. рамково споразумение между България и Швейцария, насочено към взаимодействие в областите, в които Швейцария би могла да предостави ноу-хау и опит. Той изрази надежда, в близко бъдеще Враца и регионът да заемат своето достойно място в икономическата география на България.

Негово превъзходителство посланикът на Швейцария благодари за сърдечното посрещане и за съвместната работа на Община Враца с фирма „Холсим”. Той пожела на кметския екип успех в разработването на дългосрочните програми в областта на туризма, който в Швейцария е цяла индустрия и представлява над 10% от брутния вътрешен продукт. Г-н Фелер изрази своята увереност, че подписаното в Бърн споразумение между нашите две страни, през следващите пет години ще даде положителни резултати и много швейцарски инвеститори ще проявят интерес към България.

Председателят на Българската търговско – промишлена палата - г-н Цветан Симеонов посочи, че посещението в гр. Враца е част от серия посещения на БТПП в цялата страна, които целят да бъде усетен пулсът на местните власти и бизнес. Той благодари на кмета за гостоприемството и за доброто сътрудничество между ТПП – Враца и Община Враца и изрази увереност, че то ще продължи и за в бъдеще, с цел окуражаване на местния бизнес и привличане на инвеститори в общината. „Можете да разчитате на пълна подкрепа от наша страна и ще се радваме да участваме заедно с вас в регионалния план за развитие, с цел откриване на нови инвестиции”, посочи гостът.

Г-н Бони Бонев – председател на Управителния съвет на Българо–швейцарската търговска камара сподели изключителния си интерес към действията, които Община Враца предприема за подпомагане развитието на бизнеса. „Бих искал да ви уверя, че Българо-швейцарската камара, съвместно с БТПП, ще съдейства във всички начинания и проекти, които биха допринесли за установяването на една добра бизнес среда в региона.”, заяви той.

 

 

#
# # # #