Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.09.2010
Информационен ден във връзка с пет нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ организира на 23-ти септември 2010 год. регионалният офис на Агенцията за малки и средни предприятия във Враца.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по:

  • Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти
  • Процедура BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение”
  • Процедура           BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
  • Процедура           BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”
  • Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

Информационният ден е част от национална кампания за популяризиране на възможностите, от които бизнесът може да се ползва при финансиране с европейски средства.

Само в пет града, сред които е Враца, ще бъде представен и проектът “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия.

 

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Информационният ден във Враца ще се проведе от 11.00 часа в конферентната зала на хотелски комплекс «Чайка» в местността «Вратцата». Поканени са всички заинтересовани страни, в това число партньорската мрежа от държавни институции и организации в подкрепа на бизнеса на регионално и местно ниво, медии и граждани.

Участието е безплатно.

#
# # # #