начало » Новини
12.10.2010
Новият състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма към община Враца проведе първото си съвещание

Новият състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма към община Враца проведе първото си съвещание на 11 октомври от 16 часа в Заседателната зала на общината. По закон председател на КСВТ е кмета на общината, а за секретар бе избран д-р Михаил Шарков – зам.кмет по хуманитарни и социални дейности. КСВТ е постоянно действащ консултативен орган, който определя политиката на общината в областта на туризма. Членовете на съвета се запознаха с Правилника за работа на КСВТ, приет с решение на Общинския съвет на 30.09.2010г. и с Отчета по програмата за развитие на туризма за 2010 година. След активни дискусии по актуални въпроси и проблеми, КСВТ сформира работна група за изработване на Програма за развитие на туризма в община Враца за 2011 година след допитване до обществеността за идеи и предложения.

Надя Гетова
Международна дейност, протокол и връзки с обществеността