Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.10.2010
Кметът на Община Враца-д-р Костадин Шахов подписа Меморандум за учредяване на мрежа за сътрудничество в рамките на Седмата годишна среща на местните власти в България която се проведе в курорта „Албена” в периода 13-15 октомври.

             Мрежата за сътрудничество е по инициатива на УНИЦЕФ която съвместно с НСОРБ организира панел, посветен на инициативата „Община –приятел на детето”. По време на срещата официално бе учредена Мрежата на българските общини –приятел на детето, а именно Столична община, Варна, Пловдив, Видин, Враца, Свищов, Пазарджик, Димитровград, Козлодуй и др., които с гордост и предизвикателство се нареждат в международната мрежа до Лондон, Москва и др. световни общини.

               Общата цел е добрият управленски модел, гарантиращ защита правата на децата, благоденствието им на местно ниво, наличието на дългосрочен ангажимент, както и повишаване капацитета на общините да се свързват по между си за мултиплициране на ефекта от усилията за гарантиране на правата на децата и изграждане на приятелска среда за децата.

               Участие в Седмата годишна среща на местните власти в България взеха и г-н Георги Първанов – Президент на Р България; г-н Росен Плевнелиев – Министър на регионалното развитие и благоустройството; г-н Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз, заместник-министри, както и български и чуждестранни партньори.

               На проведени форуми са засягани различни аспекти и актуални въпроси на местното самоуправление.Разглеждани са промени в законовата рамка на местното самоуправление - проекти за нов Закон за местните данъци и такси и нов Закон за местните финанси, както и представяне на усвояванията на средствата, добри практики по ОП „Околна среда” и ОП ”Регионално развитие”.

 

Н. Гетова

МДПВО Община Враца