Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.10.2010
Най-дългия, предвиден по закон лицензионен срок получи от Съвета за електронни медии Радио „Враца”.

Върховният регулаторен орган по Закона за радиото и телевизията постанови това със свое решение под № 455. По неговия смисъл радио „Враца” има лицензия до 2026 година. Искането за удължаване на лицензията бе направено от изпълнителния директор на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД госпожа Румяна Попова в началото на месец октомври. В решението се казва, че от страна на радиото не са констатирани нарушения, които да бъдат пречка за подновяването на лицензията в максимално допустимия от закона срок и цитирам: „Съветът, като взе предвид, че програмата се е утвърдила на местния пазар и има лоялна аудитория, счита че не са налице пречки да бъде удовлетворено искането.”

Така радио „Враца” има лиценз за производство и ефирно излъчване до 26.07.2026 година. Изпълнителният директор госпожа Попова е категорична, че най-голяма е заслугата на екипа в медията. Тя изрично подчерта, че визира както тези, които работят сега, така и тези, които съвестно са го правили през всичките предходни години.Госпожа Попова благодари и на деловите партньори, които подкрепиха инициативата за удължаване на лицезията в максимално предвидения от закона срок. С нарочна докладна лично тя и екипът на медията ще благодарят на Общинския съвет и на кмета на Община Враца доктор Костадин Шахов, които дадоха нужната творческа свобода, подпомогнаха начинанието и не допуснаха да се стигне до парадоксът, който остави община Пазарджик без ефирен лиценз на общинската медия. Усещайки повече сигурност след решението на Съвета за електронни медии екипът на радио „Враца” започва още по-усилена подготовка за отбелязване на 60-годишния юбилей на първата електронна медия в града в качеството й на правоприемник на първото кабелно радио със същото име, прозвучало за пръв път на 1 август 1951 година. Предстои поредица от инициативи, които екипът на медията вече е набелязал.

 

Н. Гетова

МДПВО Община Враца