начало » Новини
20.10.2010
Кмета на Община Враца –д-р Костадин Шахов и Зам.-Кмета на Община Враца –инж.Петя Аврамова направиха оглед на място как върви изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности по скатов предпазен канал в с.Згориград

Кмета на Община Враца –д-р Костадин Шахов и Зам.-Кмета на Община Враца –инж.Петя Аврамова направиха оглед на място как върви изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности  по скатов предпазен канал в с.Згориград

Необходимостта от изграждането на този скатов предпазен канал е възникнала Поради наводнения и липсата на отводнителни съоръжения през 2007 г. Община Враца и Областна дирекция „Гражданска защита” правят оглед на съществуващото положение.Вследствие на формиралия се голям повърхностен отток, липсата на отводнителни съоръжения и затлачване на съществуващите такива, е констатирано наводняване на жилищата и имотите по десния бряг на р.Лева в кв.27 на селото.

По левия бряг на реката некоригираното дере е затлачило отвора на съществуващия мост и е довело до разрушаването му.    Разрушена е оградата, унищожена зеленчуковата градина и създадена заплаха от събаряне на жилищната сграда в имота в кв.14. Наводнени са жилищните имоти в квартал 37  и училището. Изровени са дерета и заблатени околните терени вляво от съществуващата корекция на р.Лева, застрашен е сериозно съществуващ трафопост и ел.провод, захранващ селото, източно от корекцията на реката.

 

           Средствата за изграждане на скатовия предпазен канал в с.Згориград са в размер на  150 184,92 лв. вкл. ДДС  и са отпуснати от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии при Министерски съвет.

           След изграждането му  ще бъдат създадени условия за предотвратяване на наводненията и произтичащите от тях поражения на имоти, сгради и съоръжения.    

Изпълнител  е фирма „Интерстрой-Калето „АД гр.Мездра, срока на изпълнение е 52 календарни дни.