начало » Новини
21.10.2010
Във връзка с решение на Общинската избирателна комисия за произвеждане на втори тур на Частичен избор на за кмет на кметство Вировско, община Враца на 23 октомври 2010 г.,

кметът на Общината със заповед № 1257/18.10 2010г. забранява продажбата на алкохолни напитки в магазините и заведенията за обществено хранене и употребата им на обществени места в с. Вировско, община Враца от 1900 ч. на 22 октомври 2010 г. до 2000 ч. на 23 октомври 2010 г. Забранява се също така провеждането на масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 22 октомври 2010 г. и на 23 октомври 2010 г. – до приключване на изборния ден.

Търговците, управителите на заведения и жителите на с. Вировско, Община Враца да бъдат запознати с настоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на г-н Пламен Кръстев – Секретар на Община Враца и на г-н Васил Василев – Началник на РУП – Враца.