начало » Новини
25.10.2010
С цел осигуряването на нормални и безопасни условия за движение на МПС и гражданите през предстоящия зимен сезон 2010-2011г., които се затрудняват от строително-монтажни работи при разкопаването на улични и тротоари настилки,

включително и вътрешно-канални пространства за изграждането на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и невъзможността за възстановяване на разкопаните настилки в първоначалния им вид, предвид неблагоприятните атмосферни условия, със Заповед № 2085 от 22.10.2010г., кметът на Община Враца забранява строителството /изграждането/ на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, на територията на Община Враца, свързано с разкопаването на улични и тротоарни настилки и вътрешно-канални пространства през периода 15.11.2010г. до 31.03.2011г.

         Със същата заповед е определен срок до 25.11. 2010г. започнатите към момента на издаване на заповедта такива обекти да бъдат приключени.

         При неспазване на заповедта и определените срокове, на инвеститорите и експлоатационните дружества ще бъдат съставени констативни актове по реда на чл. 224, ал. 2 от Закона за устройство на територията, за нарушение на чл. 74, ал. 1, т.т.8 и 9 от Закона за устройство на територията и ще бъде потърсена административно –наказателна отговорност по чл. 232, ал. 1 т. 1 и чл. 232, ал.2 от същия закон.

         Заповедта е връчена на експлоатационните дружества, действащи на територията на община Враца по реда на ГПК.

 

Н. Гетова

МДПВО Община Враца