Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.05.2008
СИБ И ОБЩИНА ВРАЦА РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

СИБ И ОБЩИНА ВРАЦА РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

   Постоянен граждански контрол върху социалната политика на Община Враца ще осъществява Регионалния съюз на инвалидите в България. За това се договориха днес (13 май 2008 г.) кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и Начо Начев – представител на Съюза на инвалидите в България(СИБ). СИБ е единствената организация, член на Европейския форум на хората с увреждания.
   Двете страни сключиха споразумение за утвърждаване на партньорството между местната администрация и СИБ като модел за добра европейска практика в осъществяването на публичния дебат, услугите на хората с увреждания и мониторинга върху дейността на администрацията. Община Враца се ангажира да осъществява социална политика, съгласно приетата държавна стратегия за равни възможности, да съдейства за повишаване качеството на живот на хората с увреждания чрез подобряване на публичните услуги и намаляване на бюрокрацията с активното участие на представителните структури на СИБ. От своя страна Съюза на инвалидите ще влезе в качеството си на партньор и коректив на местната власт и ще лобира за правата на хората с увреждания.
   Община Враца е първата Община, която подписва подобно споразумение. Това предстои да се случи във всички общини – областни центрове в страната. Подписването е в рамките на проект „Съюзът на инвалидите в България – модерна европейска организация – коректив и партньор на местната администрация”, финансиран от Европейския социален фонд в рамките на Оперативна праграма „Административен капацитет”.

#
# # # #