начало » Новини
26.10.2010
С решение № 2506 от 25.10.2010г. на кмета на Община Враца са определени за изпълнители на Обществена поръчка с предмет „Ремонт на общински сгради 2010г. на територията на община Враца

·        За позиция №1 „Подмяна на дограма”

„ГЕНОВ СТРОЙ ПРОДУКТ” ЕООД, класиран на първо място

 

 

·        За позиция № 2 „Ремонтни работи в ЦДГ №11 в гр. Враца и ЦДГ №11 в с. Три Кладенци”

„ РОССТРОЙ” ЕООД, класиран на първо място

 

·        За позиция № 3 „ Ремонт на ПОКРИВ И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ”

„БУЛИНВЕСТ” ООД, класиран на първо място

 

·        За позиция № 5 „Ремонт хидроизолация на 6 сгради”

„ РОССТРОЙ” ЕООД, класиран на първо място

 

·        За позиция № 6 Преустройство и ремонт в детска градина в с. Вировско

„ГЕНОВ СТРОЙ ПРОДУКТ” ЕООД, класиран на първо място

  

Решението е изпратено до всички участници, като след неговото получаване тече 10-дневен срок за обжалването му пред Комисията за защита на конкуренцията

 

            Н. Гетова

            МДПВО