начало » Новини
28.10.2010
По инициатива на изпълнителния директор на ТПП-Враца г-жа Илиана Филипова, на 27 октомври кметът на Община Враца заедно със зам. кмета по финанси,бюджет и оперативни програми – г-жа Ани Василева зам. кмета по строителство – инж. Петя Аврамова

По инициатива на изпълнителния директор на ТПП-Враца г-жа Илиана Филипова, на 27 октомври кметът на Община Враца заедно със зам. кмета по финанси,бюджет и оперативни програми – г-жа Ани Василева зам. кмета по строителство – инж. Петя Аврамова

посрещнаха икономическото аташе на Белгийското посолство у нас – г-н Ерик Санкцер. На срещата бяха обсъдени процедурите за кандидатстване от страна на белгийски фирми по изпълнение на проекта „Интегриран проект за воден цикъл на Община Враца”, както и възможностите за икономически инвестиции в града ни. Г-н Санкцер беше запознат с икономическия и инфраструктурния профил на общината, както и етапите за изпълнение на проекта за изграждане на нова клетка на  депото за преработка на твърди битови отпадъци. От своя страна, гостът представи фирмите, чиято основна дейност са изграждане на заводи за преработката на отпадъци в Белгия и изрази надежда, част от тях да намерят място на българския пазар и в частност Враца.

            Друга тема на разговора беше и изразеното намерение за побратимяване между община от Белгия и Община Враца.

В края на разговора, кметът на Община Враца благодари за визитата и изрази надежда за бъдещи добри партньорски взаимоотношения.

 

Надя Гетова