начало » Новини
10.11.2010
„Обредни дейности” ЕООД уведомява, че вследствие силната буря, на територията на двата гробищни парка има повредени надгробни плочи

Умоляват се гражданите да посетят гробните места на своите близки и при необходимост, да предприемат действия по възстановяване на същите и по отстраняване на разрушени части от тях.